S

Workshop

Kunst verbindt.

Kunst doet zich voor in vele vormen: muziek, zang, dans, toneel, gedichten, beeldhouwwerk, fotografie, film, architectuur, Het zit in alle culturen loopt door alle eeuwen heen en komt over de hele wereld voor. Wanneer mensen kunst maken of bekijken, ontstaat er een wisselwerking  tussen mensen, objecten en omgeving en dat maakt het mogelijk andere culturen te ontdekken en te begrijpen.  Het gaat niet alleen om herkenning van het bekende, maar vooral ook om het verkennen van het onbekende. Om geïnspireerd te raken en ervaring op te doen die in het eigen leven niet voor handen zijn. Hiermee verbindt kunst mensen en overstijgt het alle grenzen. In een workshop ontstaat die wisselwerking tussen materiaal, mens, object en omgeving. Zo kom je tot verkennen van het onbekende en begint het creëren en de expressie van je eigen creativiteit.

 

Voor informatie over workshops en meer

Stuur een bericht